کمی تا قسمتی طنز

این یه مدتی کـ اینترنتم قطع بود ، رفتم یه ذره با خانواده نشستم، باهاشون آشنا شدم به نظر آدماى خوبى میان :)

بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست